+420 222 220 441 info@uzlatehostromu.com 온라인 예약 Bauer hotel group

객실

모든 객실은 모습과 규격에서 오리지널한 면이 있습니다. 실내장식, 가구, 액세서리는 현대적 기술과 통합하여 18세기와 19세기의 도시 생활 스타일을 반영합니다. 특히 다른 호텔에서는 경험할 수 없는 것으로는 아침에 천장에 르네상스풍의 오리지널 원작을 보면서 일어날 수 있다는 것입니다.

트윈 룸

가격 부터
119 €
최대 수용량:
장비:
더 알아보기 예약

더블 룸

가격 부터
119 €
최대 수용량:
장비:
더 알아보기 예약

딜럭스 룸

가격 부터
149 €
최대 수용량:
장비:
더 알아보기 예약

아파트먼트

투 베드룸 아파트 Kaprova

가격 부터
89 €
최대 수용량:
장비:
더 알아보기 예약

Studio Kaprova

가격 부터
79 €
최대 수용량:
장비:
더 알아보기 예약
×
Tato webová stránka používá cookies, aby vám umožnila co nejlepší zážitek z našich stránek.